Học tập

Các di tích tín ngưỡng-luyện thi violympic toán lớp 8

Các di tích tín ngưỡng-luyện thi violympic toán lớp 8

Tuy nhiên, trong thập niên gần đây, ớ Phủ Dầy dã diỏn ra một vụ “dảo chinh” thần linh ớ đền Đức Vua bằng việc ngưòi ta đã đưa ban thờ Đức Thánh Trần và nhị vị Vương cỏ cùng Tam Tòa Thánh

>Luyện thi violympic toán lớp 8

Mảu, che lấp là ban thò Lý Nam Đế. Đây là xu hướng khi mà khắp nơi, nhắt là ỏ thành phố Nam Định dựng tượng Điỉc Thánh Trần và cùng vói lìó là sự bành trướng của Đạo Mầu không chỉ ố ngay trung tâm của nó mà còn ỏ khắp mọi nai.

>>Xem thêm các khóa học khác

  1. Các di tích tín ngưỡng Phủ Dầy như một điện thần đạo Mẩu Tam phủ

Các dì tích thuộc hệ thống thò Mau Tam phủ, TU phủ nằm trải rộng khắp xã Kim Thái và có mật độ các dền phù dày đặc vói trên 20 di tích. Có thế phán chúng thành cụm di tích trực tiếp thờ vị thần chũ Thánh Mầu Liễu Hạnh và các di tích tích hợp điện thần Tam phủ, Tứ phủ

  1. Cụm di tích thờ Thánh Mẩu Liễu Hạnh

Cụm di tích này gồm : Phủ Tiên Hương, Phú Vân Cát và Lăng Mẩu

  • Trưóc tiên phải kè’ đến Phủ Tiên Hương (còn gọi là Phú Chính). Phú toạ lạc trên một khoảnh đát rộng thuộc thôn Tiên Hương, mặt hướng ra đường 56, một phía nằm liền sát đường liên xã. Đây là thé đất đẹp, theo quan niệm dân gian nó nằm trên đàu của con rồng, hồ bán nguyệt trước phú là hàm rồng, phía nam có con lạch chảy dài là vòi rồng.

Nguyên xưa di tích phủ Tiên Hưong còn làm bằng tranh, mãi năm Dương Hòa thứ 8 (1642) vua Lc Thần Tông xuống chi cho dân địa phương xây lại đền và lợp ngói. Ngôi đền này đả qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Đòi Cánh Trị, đền được xây lại bằng gạch và mớ rộng hơn. Năm Tụ Điỉc thứ 19 (1866) đền cũng dược trùng tu. Có lè lần trùng tu lớn nhất ngôi đền khiến cho nó có diện mạo như ngày nay chính là vào năm Duy Tân thư 8 (1914), tổng đốc Nam Định là Đoàn Triển đã sai lính ở tỉnh về cùng với dân làng Tiên Hương xây dựng và mỏ rộng to đẹp như ngày nay.

Quần thể phú Tiên Hương vói 19 tòa và 81 gian lón nhỏ. Nhìn tử ngoài vào ta thấy tnlóc nhất là giếng tròn theo luật phong thủy đối đáp : đắt – nước, noi theo quan niệm dân gian là noi tụ Thủy tụ phúc. Giữa hồ là ụ đất trên đó dựng cột cờ, nơi treo cò thần mỗi

 

khi mả hội. Trên đỉnh nóc cột cờ là một túm lá hay hình con quạ bằng gỗ mang biểu tượng thiên sứ của nhà Tròi. Tù bò giếng tròn vào phía trong là sân rộng với 6 hàng cột nghị môn trụ. Đây là nơi người ta ngồi mua bán hàng hóa, nơi biểu diễn các trò chơi dàn gian, nhất là biểu diễn tục xếp chử (Hoa trượng) khi làng có hội. Các nghi môn trụ này xây cao, bốn mặt tô vẽ hoa lá, trên đỉnh trụ đắp lân, linh vật tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh nhằm kiểm sóat tư cách của nhũng người hành hương đến vói đền.

Lùi vào phía trong sân đền là ba phương đình, phương du xếp dàn hàng ngang, trong đó phương du ỏ giữa, còn phương đình thì ỏ hai bên dùng làm gác chuông, gác trống. Nhà phương du có kiến trúc mặt bằng 0,60 X 7,06 m, nền tôn cao, lát đá màu xanh. Đây là noi nghỉ tạm của khách thập trong khi đến lễ đền, là nơi quan khách địa phương ngồi xem trò xcp chủ trước sân đền trong ngày hội. Hai phương đình ỏ hai bên, kiến trúc kiểu nhà bát giác, nơi treo chiêng và trống, xung quanh có lan can, bậc thềm đá, chạm trổ tượng hổ chầu rất uy nghi.

Cả ba tòa phương du và phương đinh này đều kiến trúc theo tư tưởng dịch học phương Đông. Các tòa nhà là một khối thống nhất tượng trưng cho “thái cực”, hai tầng mái trên dưới tương trưng cho âm dương, tức “lưỡng nghi”, bốn mặt nhà tượng trưng cho “tứ tượng”, tám mái tượng trưng cho “bát quái”…

Lùi vào trong gần kề ngôi Phủ chính là hồ bán nguyệt có đưòng kính là 20 m. Xung quanh hồ viền lát đá, có lan can theo kiểu bổ trụ, trên lan can trang trí, khắc họa hình hoa lá. Chính giứa gò ngoài nhô lên bức bình phong xây bằng dá theo kiểu cuốn thư, với ý nghĩa che chắn nhủng độc khí thổi vào trong phủ, phía trong lan can, sát mái đền có hai cầu xuống hồ bán nguyệt, hai bên cầu có hai con rồng cuộn chạy song song chầu vào phủ.

Đối xứng với hai bên hồ, nhà bia và Lầu cô ỏ một phía và lầu bia và Lầu cậu ỏ phía đối xứng. Ncu nhìn tù dây đổ ra, phía trước phủ chính với hồ tròn ỏ ngoài và hồ bán nguyệt ỏ trong là nắm trên một trục có đối xứng đăng đối ỏ hai bên, tạo không khí bề thế, trang nghiêm.

Tòa nhà phủ chính là một công trình kiến trúc liên hoàn nối mái với nhau theo kiểu nhiều lớp tù ngoài vào trong hình thành tứ cung. Cung đệ nhất là dãy nhà hậu cung, gọi là Cung cấm hay nội cung, chiều dài 10 m, rộng là 7m6, ngăn cách vói cung đệ nhị bằng lớp cứa bức bàn có song tiện, kín đáo. Trong cung cám có đật một khám thò lớn, khảm trai, bên trong đặt ba pho tượng Tam Tòa Thánh Mầu, trong đó Mẫu đệ nhất mặc áo đỏ. dồng nhát vói Mau Liễu Hạnh, thần chủ ngôi phú. Mẩu đệ nhị Thượng ngàn, mậc áo xanh ngự phía bên trái, còn Mầu dệ tam Thoải phũ, mặc áo trắng ngự phía bên phải Mầu Liều Hạnh. Trần Đỗng Ngọc, người đã từng nhiều nàm đứng đầu cơ quan quản lý di tích và bảo tàng ỏ Nam Định, thì ông lại cho rằng, ba bức tượng đó chỉ là phân thân của Thánh Mầu Liễu Hạnh với 3 dạng Mâu – quy y, Mâu – tiền nhân, Mẫu

  • ngưòi dân thường [1] hay Mẫu – Liễu Hạnh, Mẫu – nhà sư, Mẫu – đạo nhân l. Các giả thuyết trên đều hợp lý, kể cả Tam tòa Thánh Mẫu {Mẫu Thiên, Mau Thoải, Mầu Thượng Ngàn), bỏi Thánh mẫu là duy nhắt, nhưng hiện thân (phân thân) thành nhiều, theo kỉểu Tam vị nhất thể của các tôn giáo khác.

Trong hậu cung còn có tượng Tô’ phụ và Tổ Mảu được phối thò ỏ hai bên khám thờ Tam tòa Thánh Mẩu. Nhủng năm gần đây, Tô phụ và Tổ mẫu đuọc chuyển ra noi thờ riêng ỏ gian thò bên cạnh cung đệ tam, do vậy cung cấm chỉ thò riêng Tam tòa Thánh Mâu, càng tạo nên ấn tượng thâm nghiêm và linh thiêng nơi cung cấm, nơi không phải ai cũng có thể bước chàn vào, mà phần nhiều chỉ bái vọng Mảu tử phía ngoài cung dệ nhị.

Cung đệ nhị là ngôi nhà hẹp lòng nối Cung đệ nhất vói Cung đệ tam, dàí 11,3 m, rộng chỉ có 2,5 ra. Trong cung có ban thò Tư vị Chầu bà và Tam Tòa Quan /ớn. Tù cung này, người dứng bái vọng vào Tam tòa Thánh Mau trong cung đệ nhất (cung cấm), mà còn là một chiếu dùng để Lên đồng

[1]   Trần Đăng Ngọc, Các kiến trúc tôn giáo và việc thà tụ tại quân thể dì tích Phú Duy, (n Trong “Đạo Mảu và các hình thức Shaman trong các tộc người ổ Việt Nam và Cháu Á”, Sdd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *