Học tập

Dặc điểm nền văn minh Hy Lạp.

Dặc điểm nền văn minh Hy Lạp. Trong các dân tộc sống ở thế giới cổ đại, dân tộc có nền vàn hóa minh họa rõ nhất tinh thần cùa người phương Tây là ngưòi Hellenic hay Hy Lạp. Trong số các dân tộc này, không có dân tộc nào hết lòng với tự do…

Continue Reading
Học tập

Vãn Hóa Ba Tư

Thành tựu của các nhà vua Ba Tư. Gần như mọi hoạt động của chính quyền hoàng gia đều hướng đến mục tiêu hiệu quả quân sự và an ninh chính trị. Nhất là Darius I, cố đào tạo thanh niên Ba Tư dòng dõi con nhà quyền quý để làm cho họ thích nghi…

Continue Reading
Học tập

Darius Đại đế

Darius Đại đế. Dariưs I, hay Đại đế, theo cách gọi có phần nào thiêu chính xác, cai trị đế chẽ từ năm 521 đên 486 TCN. Những nãm đầu cai trị, chủ yếu là trấn áp các cuộc nổi dậy cửa thần dân trong nước và cải thiện tổ chức quản lý hành chính…

Continue Reading
Học tập

Tấm gương

DỀ BÀI Tấm guơtỈỊị là người bạn chân thành suốt một đời mình, không bao giờ biết xu nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xương nát thịt thi vẫn cứ nguyên tắm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha…

Continue Reading
Học tập

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm

BÀI LÀM 2 Cuộc sổng vốn chứa đựng những bè bộn, ngổn ngang. Giũa vòng quay lất hột của cuộc muu sinh bận rộn ta dễ dàng lăng quên những giá trị vĩnh hhng được lắng két từ những điều bình dị. thân thuộc. Truyện ngắn Ruổi học cuối cùng (A.Đô-đc) là một truyện ngắn…

Continue Reading