Học tập

THANH KIẾM BẢY ĐỜI

THANH KIẾM BẢY ĐỜI

VÀO ĐẦU THẾ KỶ THỨ XV, TẠI LÀNG SƠN ĐỘNG THUỘC huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có một chàng trai tên là Trần Nguyên Hãn. Nguyên Hãn là cháu quan Tư đồ Trần Nguyên Đán (Trần Nguyên Đán là ông ngoại của Nguyễn Trãi). Thời gian này cũng là lúc nhà Minh mang quân sang xâm lược nước ta.

 

>>Luyện thi Violympic lớp 7:Xem tại đây

 

Trước họa xâm lăng, bà Lê Thị Hoàn (mẹ của Trần Nguyên Hãn) thấy con trai đã lốn. Bà quyết định việc hệ trọng dự tính từ lâu. Bà đến chỗ cất giấu thanh kiếm báu gia truyền, lấy về lau sáng loáng, để trang trọng dưới bàn thờ tổ tiên. Lúc Trần Nguyên Hãn đi làm về, bà gọi Hãn lại, hai tay nâng thanh kiếm, nghiêm trang nói với con:

  • Con có biết không, cha con quý thanh kiếm này hơn tính mạng. Trước đây, cụ tổ bảy đòi của con là Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đã rèn đúc nó để đánh giặc Nguyên. Nay giặc Minh lại giày xéo đất nước ta, giết hại dân lành, mẹ biết con là người có chí, có tài, hãy cầm lấy nó đi cứu nước!

 

Trần Nguyên Hãn quỳ xuống đỡ thanh kiếm:

  • Thưa mẹ! Con xin thể sẽ làm đúng lòi mẹ dặn, xứng đáng vối truyền thông của ông cha!

 

>>Các tin tức khác:Xem tại đây

Two children are playing on the floor together; isolated on the white background

Vâng lời mẹ, năm Mậu Tuất (1418), Trần Nguyên Hãn đã cùng với Nguyễn Trãi tìm vào Lam Sơn, Thanh Hóa theo Bình Định Vương Lê Lợi khởi nghĩa. Năm At Tỵ (1425), Lê Lợi vây thành Nghệ An, Trần Nguyên Hãn (lúc này đã được phong chức quan Tư đồ) được lệnh cùng với Thượng tướng Lê Nỗ đem quân vào đánh giặc Minh ở Tân Bình (nay là Quảng Bình) và Thuận Hóa (nay là Thừa Thiên – Huế), giải phóng được hai miền này. Sau đó, ông bố trí một số quân lính ở lại giữ các thành, còn đại bộ phận cùng với sô quân mới tuyến ở vùng giải phóng đưa ra mặt trận phía Bắc bổ sung cho đạo quân của Lê Lợi.

Năm Bính Ngọ (1426), Lê Lợi vây hãm quân Minh tại thành Đông Quan (Hà Nội). Trần Ngưyên Hãn cùng với thanh kiếm bảy đòi, thông lĩnh hơn trăm chiến thuyền theo dòng sông Hát (tức sông Hồng) xuôi đến Đông Bộ Đầu, phá được quân Minh do Vương Thông cầm đầu, thu được hơn trăm thuyền địch và rất nhiều khí giới. Năm 1427, ông lại cùng tưóng quân Lê Sát tiến lên phía Bắc đánh thành Xương Giang (Bắc Giang), một cứ điểm trọng yếu nhất của giặc trên đưòng từ Nam Quan về Đông Quan. Thành Xương Giang bị hạ ngày 8 tháng 9 âm lịch, 10 ngày trước khi viện binh của Liễu Thăng kéo đến biên giới, do đó đã góp phần quan trọng trong cuộc tiêu diệt viện binh cuối cùng của địch và giải phóng thành Đông Quan sau này.

Năm Mậu Thân (1428), sau khi chiến thắng quân Minh, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi vua, tức là Thái Tổ, đặt quốc hiệu là Đại Việt, tiến hành luận công khen thưởng cho các tướng sĩ. Trần Nguyên Hãn được phong làm Tả tướng quốc. Với thanh kiếm bảy đời đã lập nên những chiến công hiển hách, Trần Nguyên Hãn đã giữ trọn lòi thề vối mẹ và làm rạng rỡ, vẻ vang truyền thông của tổ tiên.